Newyddion

19 Mehefin 2018

Cefnogi Disgybl o Wynedd i Astudio Drwy’r Gymraeg

19 Mehefin 2018
Siân Elin Morgan-Price o Gaernarfon fydd yn derbyn Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o £3,000 eleni.

Sefydlwyd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gan Gyngor Gwynedd. Caiff ei dyfarnu’n flynyddol i unigolyn sydd wedi ymgeisio am un o Brif Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg, sy’n byw yng Ngwynedd ac sydd am astudio 100% o’u cwrs prifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bwriad Siân Elin ar ôl gorffen ei harholiadau Lefel A yn Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon yw astudio gradd Cydanrhydedd Cymraeg a Cherddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor.

Mae Siân Elin yn astudio Cymraeg a Cherdd fel rhan o’i phynciau Lefel A ac yn edrych ymlaen at ddyfnhau ei dealltwriaeth ohonynt yn y brifysgol. Ei gobaith yw prynu adnoddau dysgu ac ariannu gweithgareddau allgyrsiol gyda’r ysgoloriaeth.

Meddai Siân Elin: ‘‘Rwy’n teimlo’n freintiedig iawn fy mod wedi derbyn yr ysgoloriaeth ac yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth. Bydd yr ysgoloriaeth yn fodd i mi ddatblygu fy sgiliau’n bellach drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yn ogystal â chael profiadau newydd yn ystod fy astudiaethau.’’

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Llongyfarchiadau gwresog i Siân ar sicrhau Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a phob dymuniad da iddi ar ei hastudiaethau ym Mangor. Fel Cyngor, rydym yn falch o fedru cefnogi myfyrwyr o Wynedd sydd am astudio a datblygu eu gyrfaoedd drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn falch o fedru cydweithio gyda’r Coleg Cymraeg ar y gwaith pwysig o hyrwyddo’r ddarpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg.”

Cefnogi Disgybl o Wynedd i Astudio Drwy’r Gymraeg