Newyddion

20 Mehefin 2018

Myfyrwyr yn Manteisio Ar Gymorth Ariannol Ychwanegol

20 Mehefin 2018
Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cael cynnig Ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg mewn prifysgol yng Nghymru fis Medi.

Ymgeisiodd cannoedd o ddarpar fyfyrwyr am Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg yn gynharach eleni, a hynny i astudio amrywiol feysydd gan gynnwys Meddygaeth, Newyddiaduraeth, Nyrsio a Mathemateg.

Bydd y darpar fyfyrwyr yn derbyn yr arian dros dair blynedd ar yr amod eu bod yn astudio canran benodol o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd disgwyl i’r rhai hynny fydd yn derbyn y Brif Ysgoloriaeth o £3,000 astudio o leiaf 66% o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg tra bydd disgwyl i’r disgyblion fydd yn derbyn yr Ysgoloriaeth Cymhelliant o £1,500 astudio 33% o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dwy ysgoloriaeth arall sydd wedi’u dyfarnu yw Ysgoloriaeth William Salesbury o £5,000 sydd wedi’u cynnig i Heledd Lois Ainsworth o Ysgol Bro Teifi ac Elen Wyn o Ysgol Dyffryn Ogwen.

Yn ychwanegol, bydd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o £3,000 yn cael ei rhoi eleni i Siân Elin Morgan-Price o Ysgol Syr Hugh Owen.

Bydd gwybodaeth am Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg yn 2019 ar gael ar wefan y Coleg fis Medi.

Mae rhestr lawn o’r disgyblion sydd wedi cael cynnig ysgoloriaeth eleni ar gael isod.

Enwebiadau Ysgoloriaethau 2018

Myfyrwyr yn Manteisio Ar Gymorth Ariannol Ychwanegol