Newyddion

Dydd Mawrth 20 Medi 2022

Erin Pennant Jones o Ddolgellau yn ennill Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies y Coleg Cymraeg gwerth £3,000

Dydd Mawrth 20 Medi 2022
Erin Pennant Jones o Rydymain, Dolgellau, yw enillydd Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni sydd yn cael ei rhoi i fyfyriwr sy’n dewis astudio o leiaf 66% o’u cwrs gradd ym maes y Gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg ac sy’n dod o ardaloedd Meirionnydd neu Rhondda Cynon Taf.

Mae Erin, sydd newydd dderbyn ei lefel A mewn Hanes, Cymraeg, a’r Gyfraith o Goleg Meirion Dwyfor, Dolgellau, wedi ennill yr ysgoloriaeth i astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Sefydlwyd Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2018 yn enw'r cyfreithiwr nodedig, yr Arglwydd Gwilym Prys Davies o Lanegryn, Meirionnydd. Mae’r ysgoloriaeth werth £1,000 y flwyddyn (neu £3,000 dros dair blynedd).

Meddai Erin, sy’n 18 oed, “Mae’n anrhydedd derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg yn enw'r Arglwydd Gwilym Prys Davies. Roedd yn ffigwr hynod o ddylanwadol ym maes y Gyfraith a’r Gymraeg yn fy ardal i ym Meirionnydd, a dros Gymru gyfan. Bydd yn fraint astudio rhan o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn yr un man ag astudiodd Gwilym Prys Davies.”  

“Dwi hefyd mor ddiolchgar i’r Coleg Cymraeg am y cymorth ariannol a fydd yn hwyluso fy nghyfnod yn y brifysgol dros y dair mlynedd nesaf.”

Meddai Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg: “Ar ran y Coleg, hoffwn longyfarch Erin ar ennill yr ysgoloriaeth eleni a dymunwn bob llwyddiant iddi yn y dyfodol wrth iddi astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth. Hoffwn fynegi ein gwerthfawrogiad hefyd i deulu Gwilym Prys Davies am eu cefnogaeth dros y blynyddoedd.”

Fel menyw ifanc o gefn gwlad Cymru sy’n angerddol dros y Gymraeg, ac yn aelod brwd o Glwb Ffermwyr Ifanc Dolgellau, mae Erin yn gobeithio dilyn gyrfa gyda’r heddlu yn y dyfodol,

Meddai, “Bydd astudio’r Gyfraith yn rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg yn fy ngalluogi i gael y sgiliau proffesiynol i weithio yn fy mamiaith yn y dyfodol. Gobeithio bydd hyn yn cael effaith bositif ar y gymuned i annog mwy o bobl i wneud yr un peth er mwyn cyrraedd targed y Llywodraeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.”

Bydd manylion mynediad i ymgeisio am ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies 2023 yn ymddangos yma o Hydref 2022. Rhaid defnyddio Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg er mwyn gwirio pa gyrsiau sy’n gymwys. Cysylltwch â’r Coleg Cymraeg trwy ffonio 01267 610400 am ragor o wybodaeth.

Erin Pennant Jones o Ddolgellau yn ennill Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies y Coleg Cymraeg gwerth £3,000