Bwrdd Academaidd

Bwrdd Academaidd

Prif swyddogaeth y Bwrdd Academaidd yw cyfrannu at gynllunio academaidd er mwyn cefnogi datblygiad a gweithrediad strategaeth gorfforaethol y Coleg. Mae’n sicrhau cynrychiolaeth a pherchnogaeth academyddion a myfyrwyr ar waith y Coleg a’i brosesau.

Gellir darllen cylch gorchwyl y Bwrdd Academaidd yn yr adran cylchoedd gorchwyl.

Aelodaeth

Mae aelodaeth bresennol y Bwrdd Academaidd fel a ganlyn:

Cadeirydd

 • Gwilym Dyfri Jones

Enwebwyd gan y sefydliadau

 • Dr Gwenno Ffrancon (Prifysgol Abertawe)
 • Penri James (Prifysgol Aberystwyth)
 • Dr Llion Jones (Prifysgol Bangor)
 • Dr Huw Williams (Prifysgol Caerdydd)
 • Jamie James (Prifysgol De Cymru)
 • Daniel Tiplady (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
 • Dr Catrin Haf Williams (Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant)
 • Judith Davies (Y Brifysgol Agored yng Nghymru)
 • Elen Mai Nefydd (Prifysgol Glyndwr)

Penodwyd gan y Coleg

 • Yr Athro Gwynedd Parry (Prifysgol Abertawe)
 • Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones (Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd)
 • Yr Athro Eleri Pryse (Prifysgol Aberystwyth)
 • Dr Prysor Williams (Prifysgol Bangor)
 • Yr Athro Mererid Hopwood (Prifysgol Aberystwyth)
 • Dr Dylan Foster Evans (Prifysgol Caerdydd)
 • Llŷr Roberts (Prifysgol De Cymru)
 • Awen Iorwerth (Prifysgol Caerdydd)
 • Dr Euryn Roberts (Prifysgol Bangor)

Cynrychiolwyr y sector addysg bellach

 • Bryn Hughes Parry (Grŵp Llandrillo Menai)
 • Carys Swain (Coleg Penybont)

Cynrychiolwyr myfyrwyr

 • Mared Edwards (Prifysgol Aberystwyth)
 • Mabon Dafydd (Prifysgol Bangor)
 • Gwern Dafis (Prifysgol Abertawe)
 • Miriam Catrin Lennon-Jones (Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant)
 • Seren Langdon Taylor (Prifysgol De Cymru)
 • Annell Dyfri (Prifysgol Caerdydd)
 • Gwenllian Morris (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Ex-officio

 • Yr Athro Jerry Hunter (cadeirydd, Pwyllgor Ymchwil a Chyhoeddi)
 • Meri Huws (cadeirydd, Bwrdd Strategol ôl-16)