Bwrdd Academaidd

Bwrdd Academaidd

Prif swyddogaeth y Bwrdd Academaidd yw cyfrannu at gynllunio academaidd er mwyn cefnogi datblygiad a gweithrediad strategaeth gorfforaethol y Coleg. Mae’n sicrhau cynrychiolaeth a pherchnogaeth academyddion a myfyrwyr ar waith y Coleg a’i brosesau.

Mae gan Fwrdd Academaidd y Coleg hyd at 34 o aelodau, gan gynnwys y cadeirydd. Mae'r Bwrdd yn cynnwys 8 aelod a enwebwyd gan sefydliadau addysg uwch Cymru, 13 aelod a benodwyd gan y Coleg, hyd at 8 aelod yn cynrychioli myfyrwyr a 3 aelod yn cynrychioli’r sector addysg bellach. Mae cadeirydd Pwyllgor Cydweithio Academaidd y Coleg yn aelod ex-officio.

Aelodaeth

Mae aelodaeth bresennol y Bwrdd Academaidd fel a ganlyn:

Cadeirydd

 • Dr Hefin Jones

Enwebwyd gan y sefydliadau

 • Dr Gwenno Ffrancon (Prifysgol Abertawe)
 • Dr Cerys Jones (Prifysgol Aberystwyth)
 • Dr Paula Roberts (Prifysgol Bangor)
 • Dr Jonathan Morris (Prifysgol Caerdydd)
 • Rebecca Bowen (Prifysgol De Cymru)
 • Daniel Tiplady (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
 • Dr Catrin Haf Williams (Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant)
 • Judith Davies (Y Brifysgol Agored yng Nghymru)
 • Elen Mai Nefydd (Prifysgol Glyndwr)

Penodwyd gan y Coleg

 • Yr Athro Siwan Davies (Prifysgol Abertawe)
 • Yr Athro Gwynedd Parry (Prifysgol Abertawe)
 • Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones (Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant)
 • Yr Athro Eleri Pryse (Prifysgol Aberystwyth)
 • Dr Prysor Williams (Prifysgol Bangor)
 • Delyth Murphy (Prifysgol Bangor)
 • Yr Athro Mererid Hopwood (Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant)
 • Dr Dylan Foster Evans (Prifysgol Caerdydd)
 • Llŷr Roberts (Prifysgol De Cymru)
 • Dr Awen Iorwerth (Prifysgol Caerdydd)
 • Dr Euryn Roberts (Prifysgol Bangor)

Cynrychiolwyr y sector addysg bellach

 • Bryn Hughes Parry (Grŵp Llandrillo Menai)
 • Carys Swain (Coleg Penybont)

Cynrychiolwyr myfyrwyr

 • Tomos Ifan (Prifysgol Aberystwyth)
 • Lleucu Myrddin (Prifysgol Bangor)
 • Emyr Owen (Prifysgol Glyndwr)
 • Megan Fflur Colbourne (Prifysgol Abertawe)
 • Elis Alsopp (Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant)
 • Llio Alun (Prifysgol De Cymru)
 • Jacob Morris (Prifysgol Caerdydd)
 • Sara Elen Patterson (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Ex-officio

 • Dr Haydn E Edwards (cadeirydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr)
 • Yr Athro Jerry Hunter (cadeirydd, Pwyllgor Ymchwil a Chyhoeddi)