Bwrdd Strategol Ôl-16

Bwrdd Strategol Ôl-16

Prif swyddogaeth y Bwrdd Strategol Ôl-16 yw sicrhau bod llais y sector ôl-16 yn cael ei adlewyrchu yng ngwaith cynllunio ôl-16 y Coleg trwy sicrhau cynrychiolaeth uniongyrchol o’r sefydliadau addysg bellach, darparwyr prentisiaethau a chyflogwyr ac fe sicrheir bod cynrychiolaeth a mewnbwn gan ddysgwyr yn ogystal. Nod y bwrdd yw sicrhau cynrychiolaeth a pherchnogaeth y sector ôl-16 ar waith y Coleg a’i brosesau.

Mae gan y Bwrdd Strategol Ôl-16 hyd at 40 o aelodau, gan gynnwys y cadeirydd. Mae'r Bwrdd yn cynnwys un aelod o bob sefydliad addysg bellach, un aelod o bob darparwr prentisiaethau ac aelodau o gyrff cenedlaethol a rhanbarthol eraill a benodir drwy law y Coleg.

 

Gellir darllen cylch gorchwyl y Bwrdd Strategol ôl-16 yn yr adran cylchoedd gorchwyl.