Bwrdd y Cyfarwyddwyr

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg yn cynnwys hyd at 13 o aelodau, gan gynnwys y cadeirydd. 

Mae aelodaeth bresennol y Bwrdd Cyfarwyddwyr fel a ganlyn:

Cadeirydd dros dro

 • Llinos Roberts

Cyfarwyddwyr 

 • William Callaway
 • Nia Elias
 • Rhys Evans
 • Meri Huws
 • Gwilym Dyfri Jones
 • Pedr ap Llwyd
 • Angharad Mai Roberts
 • Ann Beynon
 • Dr Anwen Jones
 • Yr Athro Enlli Thomas

Gellir darllen cofnodion holl gyfarfodydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn yr adran gofnodion

Gweler Erthyglau Cymdeithasu’r Coleg yma.