Cylchoedd Gorchwyl

Cylchoedd Gorchwyl

Gweler cylchoedd gorchwyl y Pwyllgor Penodiadau a Safonau Llywodraethiant, y Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol, y Pwyllgor Archwilio a Risg, y Bwrdd Academaidd a’r Bwrdd Strategol ôl-16 yma.