Cynrychiolwyr Myfyrwyr y Bwrdd Academaidd

Cynrychiolwyr Myfyrwyr y Bwrdd Academaidd

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi un Cynrychiolydd Myfyrwyr o bob sefydliad addysg uwch i eistedd ar ei Fwrdd Academaidd.

Eu gwaith yw cynrychioli myfyrwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg mewn Prifysgolion ledled Cymru.

Mae’r Bwrdd Academaidd yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn mewn lleoliadau ledled Cymru ac yn gyfrifol am oruchwylio gweithgareddau'r Coleg yn y sector addysg uwch.  

Etholir y cynrychiolwyr yn flynyddol yn unol a threfniadau a gytunwyd gyda'r corff myfyrwyr. 

CYNRYCHIOLWYR MYFYRWYR AR GYFER Y FLWYDDYN ACADEMAIDD 2021/22:

Mared Edwards, Prifysgol Aberystwyth

Mabon Dafydd, Prifysgol Bangor

Annell Dyfri, Prifysgol Caerdydd

Gwenllian Morris, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Miriam Catrin Lennon-Jones, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant

Gwern Dafis, Prifysgol Abertawe

Seren Langdon Taylor, Prifysgol De Cymru