Pwyllgor Archwilio a Risg

Sefydlwyd Pwyllgor Archwilio a Risg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2011.

Aelodau:

  • William Callaway (Cadeirydd)
  • Ann Beynon
  • Peter Curran
  • Nia Elias
  • Siân Lloyd Jones
  • Paul Peters

 

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn gyfrifol am oruchwylio strwythurau, prosesau a chyfrifoldebau’r Coleg mewn perthynas â’r cyfrifon blynyddol, archwilio allanol a mewnol a goruchwylio risgiau.

Gellir darllen cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Risg yn yr adran cylchoedd gorchwyl.