Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Mae’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol yn gyfrifol am oruchwylio gweithgareddau’r Coleg mewn perthynas â chyllid a chynllunio ariannol, staffio ac adnoddau, marchnata a chyfathrebu, a gwasanaethau gwybodaeth a systemau.

Aelodau:

Pedr ap Llwyd (Cadeirydd)

Rhys Evans

Dr Aled Eirug (ex officio)

Llinos Roberts

Gwyndaf Tobias

 

 

Gellir darllen cylch gorchwyl y Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol yn yr adran cylchoedd gorchwyl.