Pwyllgor Penodiadau a Safonau Llywodraethiant

Y Pwyllgor Penodiadau a Safonau Llywodraethiant sydd yn gyfrifol am y broses o benodi cyfarwyddwyr ar gyfer y Coleg, gan gynnwys y Cadeirydd, ynghyd ag aelodau allanol o bwyllgorau’r Bwrdd (Y Pwyllgor Archwilio a Risg a’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol).

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn er mwyn sicrhau elfen allanol i’r broses o benodi ac ail-benodi Cadeirydd a chyfarwyddwyr y Coleg, ac aelodau allanol o bwyllgorau’r Bwrdd, yn unol ag egwyddorion Nolan ar gyfer bywyd cyhoeddus.

 

Mae’r aelodaeth yn cynnwys:

Cadeirydd:

Rhian Huws Williams

 

Aelodau:

Dr Aled Eirug

Wyn Mears

Denise Williams

 

Gellir darllen cylch gorchwyl y Pwyllgor Penodiadau a Safonau Llywodraethiant yn yr adran cylchoedd gorchwyl.