Swyddi

SWYDDOG DATBLYGU: ADDYSG BELLACH A PHRENTISIAETHAU

CYFLOG: £26,715 – £32,817 (Pwyntiau sbinol 22 – 29)

LLEOLIAD: Caerdydd, Caerfyrddin, Bangor

 

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu prosiectau adnoddau a chyfrannu at y gwaith o gynyddu argaeledd cymwysterau galwedigaethol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau.

Byddwch yn chwarae rhan allweddol yng ngwaith datblygu’r sectorau addysg bellach a phrentisiaethau fel ran o waith Cynllunio Academaidd y Coleg a chynlluniau ehangach dan arweiniad Llywodraeth Cymru i geisio cynyddu’r niferoedd sy’n astudio yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog yn y colegau addysg bellach a gyda darparwyr prentisiaethau. Bydd deiliad y swydd hefyd yn annog ac yn hwyluso cydweithio gydag ac ar draws y sector.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth gadarn o’r sector addysg bellach a phrentisiaethau,  profiad o drefnu a chydlynu prosiectau adnoddau amrywiol.

 

Dyddiad Cau: 14:00 ar 5 Mai 2021

Manylion pellach a ffurflen gais isod.