Swyddog Datblygu Pynciol

Swyddog Pynciol

Cyflog: £27,116 – £33,309 (Pwyntiau sbinol 22 – 29)

Lleoliad: Caerfyrddin, Caerdydd, Aberystwyth, Bangor. Mae hyblygrwydd o ran lleoliad fel rhan o’n dull gweithio hybrid.

Wyt ti’n unigolyn trefnus, brwdfrydig a chreadigol sydd eisiau datblygu prosiectau sy’n cefnogi myfyrwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y sector addysg ôl-16?

Mae’r Coleg yn chwilio am unigolyn i gyfrannu at brosiectau sy’n cyflawni nod Cynllun Academaidd Addysg Uwch newydd y Coleg o roi mynediad at ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg i bob myfyriwr addysg uwch.

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn cydlynu, cefnogi a hyrwyddo prosiectau a gweithgareddau boed y rheiny’n fodiwlau neu ddigwyddiadau, sy’n anelu at roi ystod o gyfleoedd i fyfyrwyr yn ein prifysgolion.

Os wyt ti’n unigolyn trefnus sy’n gallu cydlynu prosiectau a chydweithio’n effeithiol ag eraill – ymgeisia am y swydd hon!

Dyddiad Cau: 14:00 ar 27 Mehefin 2022

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.