Llysgenhadon

Blogs

Penodwyd llysgenhadon yn y maes Addysg Bellach a Phrentisiaethau am y tro cyntaf y llynedd. Yn ystod eu cyfnod, maent wedi bod yn cyfrannu blogs ysgrifenedig yn sôn am eu profiadau. Ewch i ddarllen, i ddysgu mwy am eu rôl, eu bywydau personol a'u gwaith. 

Dychwelyd i’r Coleg - Y Normal Newydd!

Ar ôl cyfnod hir o astudio o adre’ rhwng mis Mawrth a Gorffennaf - lle'r oedd fy narlithoedd ar 'Zoom' ac roeddwn yn cwblhau aseiniadau o bell, daeth wythnosau braf y gwyliau Haf. Cyfle i wylio ffilmiau Disney a Netflix, cyfarfod ffrindiau a mynd am dro, a dathlu pen-blwydd ambell i ffrind yn ddeunaw oed yn eu gerddi.

darllen mwy…

Cadw'n brysur yn ystod pandemig byd-eang!

Pan oedd mam a dad yn troi yn ddeunaw oed roedd ganddyn nhw ryddid i yrru car, partio gyda ffrindiau a theithio i fwynhau’r Haf. Dwi newydd droi yn ddeunaw ac mae fy mhrofiad i o fod yn oedolyn yn un hollol wahanol. Dwi dal heb basio fy mhrawf gyrru, dwi heb brynu diod mewn tafarn a dwi ddim hyd yn oed wedi gadael fy milltir sgwâr.

darllen mwy…

Newid byd, newid gwaith.

Ers talwm byddwn wedi meddwl taw ystyr ‘zoom’ oedd symud yn gyflym neu dechneg camera ond o fewn 24 awr o weithio o adref mi oeddwn yn hen gyfarwydd â chyfarfodydd Zoom lle bu’n rhaid trafod gyda’m nghydweithwyr hanner y cyflymder y byddwn fel arfer a gorfod aros am 30 eiliad o oedi cyn derbyn ymateb ganddynt...

darllen mwy…

Hinsawdd: Newid systematig ar gyfer dyfodol gwell!

Mae'r rhain yn amseroedd rhyfedd ac mae'r frwydr yn erbyn argyfwng COVID-19 yn flaenoriaeth i lawer ar hyn o bryd. Er hyn, nid COVID-19 yw'r unig argyfwng y mae angen i ni ei daclo, ni allwn anghofio am argyfwng yr hinsawdd.

darllen mwy…

Ysgrifennu Creadigol ac Iechyd Meddwl

Yn fy marn i, mae pobl o oedran fi mewn mwy o berygl gydag iechyd meddwl am fod pethau fel mynd i Uni, arholiadau, a straen yn unigryw i bobl ifanc, fel fi. Yn gynharach eleni, dwi wedi mynd trwy bethau erchyll, a dwi heb fod trwy unrhyw beth fel ‘na o blaen, ac roedd yn anodd, iawn.

darllen mwy…

COVID-19 o safbwynt un o'n llysgenhadon Addysg Bellach

Heiya! Sean sy’ ma’ a dwi’n astudio Astudiaethau Ffilm, Cyfryngau, Saesneg (Iaith) a'r Gyfraith yn Coleg Cambria. Dyma ni fy mlog cyntaf, sy’n eithaf difrifol (mae'n ddrwg gen i), ond mae’n bwnc llosg ar hyn o bryd a bydd y blog yn galluogi chi i roi barn ar y mater a chwythu stêm, os liciech chi.

darllen mwy…