Prentisiaethau

Prentisiaethau

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wrth gydweithio â Cholegau Cymru ac NTFW yn cefnogi datblygu rhaglenni prentisiaethau dwyieithog. Rydym yn darparu grant i NTFW i gefnogi'r rhwydwaith o ddarparwyr prentisiaethau i gynllunio a datblygu fframweithiau prentisiaethau dwyieithog. Rydym hefyd yn comisiynu adnoddau pwrpasol i'r sector fel Prentisiaith a Phecyn ymwybydiaeth iaith mewn iechyd a gofal. 

Fel rhan o'r cynllun, penodwyd 10 Llysgennad Prentis er mwyn hyrwyddo Preintisiaethau Dwyieithog. 

Pwysigrwydd y Gymraeg i gyflogwyr

Gwrandewch ar gyflogwyr yn trafod y buddion o ddefnyddio'r Gymraeg i hyrwyddo eu busnesau yn ogystal â chyflogi prentisiaid dwyieithog. 

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Phrentisiaethau Dwyieithog ewch i wefan Cymru'n Gweithio.