Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol

Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol

Cynigir cwrs newydd unigryw sydd yn edrych ar bob agwedd ar waith y cyfieithydd proffesiynol yn y Gymru gyfoes. Bydd y cwrs hwn yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y byd cyfieithu gan roi cyflwyniad i’r diwydiant yn ogystal â chyfle i ddilyn diddordebau unigol ac arbenigo mewn meysydd megis cyfieithu cyffredinol, cyfieithu creadigol, cyfieithu deddfwriaethol, technoleg cyfieithu a chyfieithu ar y pryd.  

Nid yw’r cwrs wedi ei anelu at fyfyrwyr presennol yn unig. Un o brif nodweddion y cwrs yw ei fod hefyd yn cynnig hyfforddiant ychwanegol i’r rhai hynny sydd eisoes yn gyfieithwyr ac yn dymuno datblygu’n broffesiynol gan ennill cymhwyster cydnabyddedig ychwanegol wrth wneud hynny.

Mae’r cwrs yn addas ac yn cynnig hyfforddiant felly i fyfyrwyr o bob cefndir, boed yn gyfieithwyr sydd eisoes wedi camu i’r byd gwaith neu’n ddarpar gyfieithwyr sydd yn awyddus i gymryd y cam cyntaf hwnnw.  

Tystysgrif, Diploma ac MA

Un o fanteision mawr y cwrs arbennig hwn yw ei fod yn cynnig llwybrau hyblyg a gellir astudio ar gyfer cymhwyster Tystysgrif yn unig, neu barhau i gwblhau Diploma ac yna MA llawn. Gellir astudio’n llawn amser neu’n rhan amser, a gellir hyd yn oed gofrestru ar gyfer cwblhau modiwlau unigol.   

Profiad Gwaith

Profiad ymarferol yn y gweithle

Cwricwlwm

Ystod eang o fodiwlau ar gael

Mwy o Wybodaeth

Cysyllta â ni am fwy o wybodaeth