Cwricwlwm

Cwricwlwm

Ceir ystod eang o fodiwlau megis:

  • Cyflwyniad i Gyfieithu,
  • Cyflwyniad i Gyfarpar Cyfieithu,
  • Portffolio Cyfieithu Cyffredinol,
  • Portffolio Cyfieithu Arbenigol,
  • Cyfieithu ar y Pryd,
  • Cyfieithu Ar Waith,
  • Prosiect Arbenigol,
  • Meistroli Mynegiant,
  • Cyfieithu Creadigol Rhyngwladol.

 

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau addysgu a chynhelir gweithdai ymarferol, sesiynau wyneb yn wyneb yn ogystal â sesiynau e-ddysgu wrth baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cyfieithu.

Rhoddir cefnogaeth lawn ac adborth rheolaidd wrth i fyfyrwyr gwblhau asesiadau a llunio portffolio cyfieithu. 

Profiad Gwaith

Partneriaid