Cymorth Ariannol

Ysgoloriaethau’r Coleg

Ysgoloriaethau

Oeddet ti’n gwybod bod modd i ti ymgeisio am arian i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru?

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig sydd am ddilyn cyrsiau gradd mewn prifysgolion ledled Cymru.

Sut mae gwneud cais am arian?

Mae nifer o ysgoloriaethau gwahanol ar gael i ti, yn ddibynnol ar faint o'r cwrs wyt ti am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu o ble wyt ti'n dod.

Clicia ar y dolenni yn y blychau isod a dilyn y camau!

Cofia hefyd, mae gan nifer o'r prifysgolion unigol ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg eu hunain felly cofia holi os oes un ohonynt yn gymwys i ti!

Pob lwc!

Prif Ysgoloriaeth

Mwy o wybodaeth yma

Ysgoloriaeth Cymhelliant

Mwy o wybodaeth

Ysgoloriaeth Meddygaeth

Mwy o wybodaeth

Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies

Mwy o wybodaeth yma

Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd

Mwy o wybodaeth yma

Ysgoloriaeth Cyngor Môn

Mwy o wybodaeth yma