Prif Ysgoloriaeth

Cymorth Ariannol

Prif Ysgoloriaeth

Faint: £1,000 y flwyddyn (neu £3,000 dros dair blynedd)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 66% (neu 80 credyd y flwyddyn) o'u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyrsiau: Rhaid defnyddio Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg er mwyn gwirio pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer y Brif Ysgoloriaeth. 

Dyddiad Cau: Dyddiad cau mynediad 2022 yw 17 Ionawr 2023. 

Sut i Ymgeisio: Cwblhewch y ffurflen sydd i'w canfod isod.

 

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau

Ffurflen Gais

Prif Ysgoloriaeth Ymgeisia yma

Chwilotydd

Chwilotydd Cyrsiau Mwy o wybodaeth