Ffurflen Gais Prif Ysgoloriaeth

Cais wedi ei dderbyn

“Diolch am ddanfon ffurflen gais am Brif Ysgoloriaeth, dyma gadarnhau ein bod wedi ei dderbyn yn ddiogel.

Pob dymuniad da,”