Ysgoloriaeth Cymhelliant

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Cymhelliant 2021

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% o'u cwrs gradd drwy gyfwng y Gymraeg mewn UNRHYW BWNC

Cyrsiau: Unrhyw gwrs sydd yn cynnig 33% o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg

Mynediad 2021: Bydd ffenestr ymgeisio ar gyfer mynediad i Brifysgol yn  2021 yn agor fis Mehefin 2021 ac yn cau ar 15 Hydref 2021. Bydd y ffurflen ymgeisio yn ymddangos yma felly dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ac ymaelodwch gyda ni i gael gwybod pryd fydd y ffenestr ymgeisio yn agor.