Ysgoloriaeth Cymhelliant

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Cymhelliant 2023

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% o'u cwrs gradd drwy gyfwng y Gymraeg mewn UNRHYW BWNC

Cyrsiau: Unrhyw gwrs sydd yn cynnig 33% o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg

Mynediad 2023: Y dyddiad agor ar gyfer ceisiadau fydd y 1af o Fawrth, 2023.

Dogfennau Ysgoloriaeth Cymhelliant