Ysgoloriaeth Cyngor Môn

Ysgoloriaeth Cyngor Môn

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio 33% o'u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg ac sy'n byw yn Ynys Môn

Cyrsiau: Rhaid defnyddio Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg er mwyn gwirio pa gyrsiau sy'n gymwys

Dyddiad Cau: Bydd ffenestr ymgeisio ar gyfer mynediad i Brifysgol yn  2021 yn agor fis Mehefin 2021 ac yn cau ar 15 Hydref 2021. Bydd y ffurflen ymgeisio yn ymddangos yma felly dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ac ymaelodwch gyda ni i gael gwybod pryd fydd y ffenestr ymgeisio yn agor. 

Cysylltwch gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400 os ydych angen rhagor o wybodaeth