Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies

Faint: £1,000 y flwyddyn (neu £3,000 dros dair blynedd)

Pwy sy'n gymwys: Myfyrwyr o ardaloedd Meirionydd a Rhondda Cynon Taf sy'n bwriadu astudio o leiaf 66% (neu 80 credyd y flwyddyn) o'u cwrs gradd ym maes y Gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyrsiau: Rhaid defnyddio Chwilotydd Cyrsiau'r Coleg Cymraeg er mwyn gwirio pa gyrsiau sy'n gymwys.

Dyddiad Cau: Mae dyddiad cau mynediad 2022 wedi pasio. Bydd manylion mynediad 2023 yn ymddangos yma o Ionawr 2023 ymlaen.

Cysylltwch gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400 os ydych am rhagor o wybodaeth

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau