Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies

Faint: £1,000 y flwyddyn (neu £3,000 dros dair blynedd)

Pwy sy'n gymwys: Myfyrwyr o ardaloedd Meirionydd a Rhondda Cynon Taf sy'n bwriadu astudio o leiaf 66% (neu 80 credyd y flwyddyn) o'u cwrs gradd ym maes y Gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyrsiau: Rhaid defnyddio Chwilotydd Cyrsiau'r Coleg Cymraeg er mwyn gwirio pa gyrsiau sy'n gymwys.

Dyddiad Cau: 17 Ionawr 2023

Sut i ymgeisio: Clicia ar y ddolen yma i gwblhau ffurflen Prif Ysgoloriaeth y Coleg

Cysylltwch gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400 os ydych am rhagor o wybodaeth

Ffurflen Gais

Clicia yma i ymgeisio

Chwilotydd Cyrsiau

Gwiria a yw dy gwrs yn gymwys