Ysgoloriaeth Meddygaeth

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Meddygaeth

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu ymgeisio am gyrsiau Meddygaeth mewn prifysgol yng Nghymru ac sydd am astudio o leiaf 33% (neu 40 credyd y flwyddyn) drwy gyfrwng y Gymraeg

Dyddiad Cau:  15 Hydref 2021

Sut i Ymgeisio: Cwblhau'r ffurflen isod

Am fwy o wybodaeth cysyllta gyda gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk.

 

 

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau

Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Meddygaeth

Ffurflen Gais