Y Coleg yn Eich Prifysgol

Canghennau'r Coleg

Mae gan y Coleg ganghennau mewn 8 prifysgol yng Nghymru:

  • Prifysgol Abertawe
  • Prifysgol Aberystwyth
  • Prifysgol Bangor
  • Prifysgol Caerdydd
  • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
  • Prifysgol De Cymru
  • Prifysgol Glyndŵr
  • Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae'r canghennau'n rhan allweddol o drefniadaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ogystal â datblygiadau cyfrwng Cymraeg yn y prifysgolion. Nod y canghennau yw cefnogi gwaith y Coleg a gweithredu fel pwynt cyswllt lleol ar gyfer myfyrwyr.

Prifysgol De Cymru

Prifysgol De Cymru yw’r brifysgol fwyaf yng Nghymru gyda champysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd. Mae’r lleoliadau unigryw hyn yn golygu bod modd i ti fwynhau popeth sydd gan y rhanbarth i’w gynnig; bywyd a diwylliant y brifddinas, traethau ysblennydd a chefn gwlad hudolus.

 

Dysgu Mwy

Prifysgol Aberystwyth

Mae gan fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth fywyd cyfrwng Cymraeg heb ei ail. Daw ein myfyrwyr o bob rhan o Gymru ac maent yn ymuno ym mhob math o weithgareddau. Yn ganolog i’r bwrlwm y mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA), sy’n trefnu digwyddiadau cymdeithasol ac yn gofalu am les myfyrwyr.

Dysgu Mwy

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn lle gwych i astudio, dysgu a byw ynddo ac ond tafliad carreg o’r dref. 

Dysgu Mwy

Prifysgol Abertawe

Ym Mhrifysgol Abertawe, ein nod yw sicrhau bod myfyrwyr yn cael y gorau o ddau fyd, sef profiad Cymraeg a Chymreig mewn prifysgol ag iddi gysylltiadau amlddiwylliannol a rhyngwladol.

Dysgu Mwy

Prifysgol Bangor

Ym Mhrifysgol Bangor y cynigir y mwyaf o gyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae mwy o’n myfyrwyr yn dewis astudio’u pynciau academaidd drwy’r Gymraeg yma nag yn unrhyw le arall.

 

Dysgu Mwy

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Mae cangen y Drindod Dewi Sant o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi’i lleoli ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin. Mae’r gangen yn un weithgar iawn, gyda mwyafrif staff a myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol yn aelodau. Mae swyddfa’r gangen wedi’i lleoli mewn safle canolog ac amlwg ar y campws lle mae modd i fyfyrwyr alw am sgwrs ynghyd â derbyn cyngor a gwybodaeth ar unrhyw adeg.

 

Dysgu Mwy

Prifysgol Caerdydd

Daw Prifysgol Caerdydd a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol â’r myfyrwyr Cymraeg (yn siaradwyr mamiaith a dysgwyr) ynghyd drwy amryw o weithgareddau.

 

Dysgu Mwy

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae cangen Prifysgol Metropolitan Caerdydd o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn un fywiog a chyfeillgar. O ddigwyddiadau croeso i gigs yn y ddinas, mae’r gangen yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddod i adnabod cyd-Gymry Cymraeg y Met.

 

Dysgu Mwy