Y Coleg yn Eich Prifysgol

Canghennau'r Coleg

Mae gan y Coleg ganghennau mewn 8 prifysgol yng Nghymru:

  • Prifysgol Abertawe
  • Prifysgol Aberystwyth
  • Prifysgol Bangor
  • Prifysgol Caerdydd
  • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
  • Prifysgol De Cymru
  • Prifysgol Glyndŵr
  • Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae'r canghennau'n rhan allweddol o drefniadaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ogystal â datblygiadau cyfrwng Cymraeg yn y prifysgolion. Nod y canghennau yw cefnogi gwaith y Coleg a gweithredu fel pwynt cyswllt lleol ar gyfer myfyrwyr.

Prifysgol De Cymru

Prifysgol De Cymru yw’r brifysgol fwyaf yng Nghymru gyda champysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd. Mae’r lleoliadau unigryw hyn yn golygu bod modd i ti fwynhau popeth sydd gan y rhanbarth i’w gynnig; bywyd a diwylliant y brifddinas, traethau ysblennydd a chefn gwlad hudolus.

 

Dysgu Mwy

Prifysgol Bangor

Ym Mhrifysgol Bangor y cynigir y mwyaf o gyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae mwy o’n myfyrwyr yn dewis astudio’u pynciau academaidd drwy’r Gymraeg yma nag yn unrhyw le arall.

 

Dysgu Mwy

Prifysgol Aberystwyth

Mae gan fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth fywyd cyfrwng Cymraeg heb ei ail. Daw ein myfyrwyr o bob rhan o Gymru ac maent yn ymuno ym mhob math o weithgareddau. Yn ganolog i’r bwrlwm y mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA), sy’n trefnu digwyddiadau cymdeithasol ac yn gofalu am les myfyrwyr.

Dysgu Mwy

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn lle gwych i astudio, dysgu a byw ynddo ac ond tafliad carreg o’r dref. 

Dysgu Mwy

Prifysgol Abertawe

Ym Mhrifysgol Abertawe, ein nod yw sicrhau bod myfyrwyr yn cael y gorau o ddau fyd, sef profiad Cymraeg a Chymreig mewn prifysgol ag iddi gysylltiadau amlddiwylliannol a rhyngwladol.

Dysgu Mwy

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Mae cangen y Drindod Dewi Sant o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi’i lleoli ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin. Mae’r gangen yn un weithgar iawn, gyda mwyafrif staff a myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol yn aelodau. Mae swyddfa’r gangen wedi’i lleoli mewn safle canolog ac amlwg ar y campws lle mae modd i fyfyrwyr alw am sgwrs ynghyd â derbyn cyngor a gwybodaeth ar unrhyw adeg.

 

Dysgu Mwy

Prifysgol Caerdydd

Daw Prifysgol Caerdydd a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol â’r myfyrwyr Cymraeg (yn siaradwyr mamiaith a dysgwyr) ynghyd drwy amryw o weithgareddau.

 

Dysgu Mwy

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae cangen Prifysgol Metropolitan Caerdydd o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn un fywiog a chyfeillgar. O ddigwyddiadau croeso i gigs yn y ddinas, mae’r gangen yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddod i adnabod cyd-Gymry Cymraeg y Met.

 

Dysgu Mwy