Prifysgol Abertawe

Prifysgol Abertawe

Swyddog Cangen: Lois Griffiths

Ym Mhrifysgol Abertawe, ein nod yw sicrhau bod myfyrwyr yn cael y gorau o ddau fyd, sef profiad Cymraeg a Chymreig mewn prifysgol ag iddi gysylltiadau amlddiwylliannol a rhyngwladol.

Mae cangen Prifysgol Abertawe o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi’i lleoli yn Academi Hywel Teifi. Ei phrif nod yw darparu cymorth a chefnogaeth wrth astudio a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Fel myfyriwr newydd, byddi’n derbyn gwahoddiad i ddigwyddiad croeso cyfrwng Cymraeg yn ystod wythnos y glas, a fydd yn gyfle i ti ddod i adnabod swyddogion y gangen a darlithwyr cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe.

Mae gan y Brifysgol dros 25 o gyrsiau sy’n gymwys ar gyfer Prif Ysgoloriaeth y Coleg a thros 40 o gyrsiau sy’n gymwys ar gyfer Ysgoloriaethau Cymhelliant. Mae’r Brifysgol yn parhau i ddatblygu’r ddarpariaeth Gymraeg er mwyn rhoi mwy o ddewis i fyfyrwyr wrth astudio yma.

Mae’r gangen yn cynnal pob math o weithgareddau yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys digwyddiadau i ysgolion, digwyddiadau croeso i las fyfyrwyr, digwyddiadau i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith, cyfarfodydd ffurfiol, fforymau trafod, gigs a llawer rhagor!

Neilltuir llety yn Neuadd Penmaen ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno byw gyda myfyrwyr eraill Cymraeg eu hiaith, a cheir hefyd gymdeithas Gymraeg sy’n rhoi’r cyfle i gymdeithasu gyda Chymry eraill y Brifysgol.

Cysyllta â changen Prifysgol Abertawe am ragor o wybodaeth: abertawe@colegcymraeg.ac.uk / @cangen_abertawe

Prifysgol Abertawe

Ewch i wefan y Gangen Gwefan y Gangen

Barn y Myfyrwyr

“Penderfynais astudio’r Gymraeg yn Abertawe oherwydd Academi Hywel Teifi, y staff cyfeillgar a’r gefnogaeth gyffredinol i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith. Mor gyfleus yw gweld popeth Cymraeg o dan un to. A chyda’r traeth lai na munud o’r campws, Abertawe yw’r lle delfrydol o ran dysgu a hamdden.”

Lewys Arón, Cymraeg, Prifysgol Abertawe