Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn lle gwych i astudio, dysgu a byw ynddo ac ond tafliad carreg o’r dref. Er y gellir olrhain hanes y Brifysgol yn nol i’r 19eg Ganrif, cangen cymharol newydd sydd gennym ni yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam!

Yn y prif adeilad ar gampws Wrecsam y dei di o hyd i’r gangen. Mae croeso cynnes i bawb alw mewn am sgwrs, am gyngor neu i holi unrhyw gwestiynau am y Gymraeg.

Mae’r Brifysgol yn gweithio’n agos iawn gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddatblygu ac ehangu ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg ac i allu cynnig mwy o ddewis i fyfyrwyr sydd am astudio yma. Bydd hefyd cyfle i ti chwarae rôl flaenllaw yn datblygu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg wrth fod yn rhan o gyfarfodydd academaidd y Brifysgol a’r gangen.

Fel cangen, rydym yn cynnig amryw o weithgareddau amrywiol dros y flwyddyn. Mae’r gangen hefyd yn cydweithio’n agos gydag Undeb y Myfyrwyr nid yn unig i drefnu gweithgareddau Cymraeg ond hefyd er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb yn ymwybodol o’r cyfleoedd sydd ar gael yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae’r gangen hefyd yn ganolbwynt er mwyn i ti gael dod i adnabod y Cymry Cymraeg eraill sydd yma yn y Brifysgol.

Bydd croeso mawr i ti yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam felly gobeithio y gwelwn i ti’n fuan!

Cysyllta â changen Prifysgol Glyndŵr Wrecsam am ragor o wybodaeth: glyndwr@colegcymraeg.ac.uk / @Cangen_Glyndwr

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ewch i wefan y Gangen Gwefan y Gangen