Llais y Llysgennad

Llais y Llysgennad

Eisiau gwybod sut brofiad yw astudio cwrs prifysgol yn rhannol neu'n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg?

Mae llysgenhadon y Coleg Cymraeg wedi creu blog arbennig sy’n sôn am eu profiadau o fod yn fyfyrwyr mewn prifysgolion ledled Cymru. 

Mae modd tanysgrifio i'r blog trwy ddilyn y ddolen ar y dde neu dilyna #LlaisLlysgennad ar Twitter er mwyn cael darlun o fywyd myfyriwr cyfrwng Cymraeg ar ffurf lluniau, fideos a llawer mwy!