Llysgenhadon 2016

Llysgenhadon 2016

Sara Stockwell

Cemeg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Heledd Roberts

Perfformio, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Dylan Nicholas

Busnes a Rheolaeth, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Abbie Heasley

Ieithoedd Modern, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Danielle Jones

Rheolaeth Busnes a Chyllid, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Deian Thomas

Perfformio, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Carys Jones

Rheoli Adnoddau Dynol, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Haf Everiss

Troseddeg, Cyfiawnder Troseddol a Chymdeithaseg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Jeno Lewis

Daearyddiaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Erin Jones

Nyrsio Oedolion, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Rebecca Williams

Rheolaeth Busnes, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Elen Davies

Cymraeg a Newyddiaduraeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Kayleigh Jones

Cymraeg a Mathemateg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Poppy Evans

Y Gyfraith, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy