Carys Jones

Prifysgol De Cymru: Rheoli Adnoddau Dynol

Carys Jones

Prifysgol De Cymru: Rheoli Adnoddau Dynol

Enw: Carys Mari Jones

Dod yn wreiddiol: Llandysul

Ysgol/Coleg: Ysgol Dyffryn Teifi

Prifysgol: Prifysgol De Cymru

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Rheoli Adnoddau Dynol

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Wi’n berson ‘itha siaradus ac yn dwli cwrdd a gweithio gyda phobl newydd, felly, mae’r radd yma yn un sydd yn galluogi i mi ddefnyddio’r ddau beth yna o fewn y gweithle. Wi hefyd yn berson sydd yn hoffi rheoli pobl a chael y gorau allan ohonynt, felly dyma’r cwrs oedd orau i mi!

Pam dewis astudio trwy'r Gymraeg: Nes i ddewis astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn sicrhau fy mod yn medru cymhwyso’r sgiliau newydd rwy’n dysgu trwy’r Saesneg a’r Gymraeg i sefyllfaoedd bywyd bob dydd. 

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs trwy'r Gymraeg: Un fantais enfawr sydd i hyn, yw’r niferoedd sydd yn y seminarau, gan fod cyn lleied o bobl yn y dosbarthiadau Cymraeg mae hyn yn galluogi i’r darlithwyr gynorthwyo chi’n fwy gyda’r asesiadau sydd yn fonws o’i gymharu â’r dosbarthiadau eraill lle mae’n anodd cael perthynas dda gyda’r darlithwyr. Yn ogystal â hyn ma’r darlithwyr Cymraeg yn itha’ da am neud dishgled o de fyd, haha!

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio trwy'r Gymraeg: Peidiwch â phoeni o gwbl! Ma’r gallu i gael y cyfle i astudio’n ddwyieithog yn brofiad grêt! Does dim angen i chi boeni am safon eich Cymraeg gan fod y darlithwyr yn cyfieithu’r geiriau hir ac yn eu gwneud nhw’n syml i chi ddeall.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg: Un o’r pethau gorau nes i cyn dechrau’r brifysgol oedd ymgeisio am ysgoloriaeth gyda’r Coleg gan ei fod yn help mawr, yn enwedig pan fydd angen prynu nwyddau a’r gyfer y modiwlau ac ambell anrheg nawr ac yn y man.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad: Y prif reswm nes i ymgeisio i fod yn llysgennad eleni o’dd y cyfle i rannu’r holl brofiadau dwi wedi ei dderbyn hyd yn hyn gan y Coleg Cymraeg a’u pasio ymlaen i ddarpar fyfyrwyr megis ennill cymhwyster Tystysgrif Sgiliau Iaith. Wy’n edrych mla’n i rannu’r profiadau ac i berswadio’r darpar fyfyrwyr i neud y dewis cywir o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod mewn prifysgol yng Nghymru: Ma’r teimlad o berthyn yn gryf yn y brifysgol ‘ma a does dim problem yn rhy fawr neu fach i’r darlithwyr ac ma’ nhw’n hapus i helpu bob tro. Ond, roedd aros yng Nghymru yn bwysig i mi er mwyn sicrhau fy mod yn defnyddio’r Gymraeg bob dydd ac yn medru datrys problemau sy’n ymwneud gyda’r cwrs yn ddwyieithog.

Diddordebau hamdden: Canu mewn corau, gwylio’r gemau pêl-droed lleol gatre, cymdeithasu gyda ffrindiau, teithio.

Hoff bethau: Coginio gatre’ mam, siopa, hala arian, cwblhau traethodau.

Cas bethau: pry cop, dihuno’n gynnar ar gyfer darlithoedd!

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Y rhaglen Gymraeg ore’ ar hyn o bryd yw’r Gwyll! Ma’ fe’n arbennig!

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Wi’n berson siaradus iawn ac yn joio cymdeithasu.

Beth oedd y peth gorau am fod yn llysgennad: Mae'r profiad o fod yn llysgennad eleni wedi bod yn un arbennig! Cefais gymaint o brofiadau e.e. Gweithio yn yr Eisteddfod, cwrdd â llysgenhadon eraill o wahanol brifysgolion, sgwrsio mewn ysgolion gyda’r chweched a chymdeithasu â darpar fyfyrwyr.