Danielle Jones

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Rheolaeth Busnes a Chyllid

Danielle Jones

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Rheolaeth Busnes a Chyllid

Dod yn wreiddiol: Abertawe

Ysgol/Coleg: Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe / Coleg Gŵyr Abertawe

Prifysgol: Metropolitan Caerdydd

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Rheolaeth Busnes a Chyllid

Pam dewis astudio’r pwnc gradd? Hoff bwnc yn yr ysgol oedd busnes, oherwydd roeddwn yn hoffi'r ochr gyllid o fewn busnes.

Pam dewis astudio trwy'r Gymraeg? Er mwyn gwella fy iaith ar ôl peidio ei ddefnyddio ers amser.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs trwy'r Gymraeg? Dim stress dros wneud yr holl radd trwy'r Gymraeg gan eich bod yn dal i fedru mynychu darlithoedd Saesneg.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio trwy'r Gymraeg? Peidiwch â phoeni gormod, mae'r staff Cymraeg yn gymwynasgar ac yn gefnogol iawn, ac nid yw'r darlithoedd mor frawychus ag o'n ni'n meddwl eu bod nhw'n mynd i fod. Os unrhyw beth, mae'r rhai Cymraeg yn well oherwydd bod llai o bobl yn y ddarlith.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg? Byddwn gan fod cael arian ychwanegol yn ddefnyddiol iawn, ac mae'n eich ysgogi i weithio'n galed.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad? 'Nes i gais i fod yn llysgennad gan y bydd yn ffordd arall i mi wella fy iaith tu allan i'r ystafell ddosbarth, a hefyd yn ffordd i mi i gwrdd â phobl eraill yn yr un sefyllfa â fi. Rwy'n edrych ymlaen at gwrdd â myfyrwyr sy'n meddwl gwneud cais i'r brifysgol ac i siarad gyda nhw am fy mhrofiad personol o wneud cais. 

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod mewn prifysgol yng Nghymru? Fy hoff ran am fod yn y brifysgol yw'r rhyddid o symud i ffwrdd o gartref a dewis cwrs yr oeddwn am ei wneud heb unrhyw gyfyngiadau a'r rhyddid i ddewis gwneud rhan neu gwrs llawn trwy'r Gymraeg.

Diddordebau hamdden: Fy hoff hobïau yw darllen a mynd allan gyda ffrindiau.

Hoff bethau: Ffilmiau.

Cas bethau: Anhrefn.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Hoff o wylio'r Eisteddfod.

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Mae gen i ychydig o obsesiwn gyda Harry Potter.

Beth oedd y peth gorau am fod yn llysgennad: Fy hoff beth am fod yn llysgennad oedd gweithio yn yr Eisteddfod. Roedd yn benwythnos gwych ac roedd chwarae gemau gyda siaradwyr Cymraeg ifanc yn llawer o hwyl. Mae hefyd wedi fy helpu i fagu mwy o hyder wrth siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg ac felly wedi gwella fy aseiniadau Cymraeg yn y brifysgol.