Jeno Lewis

Prifysgol Abertawe: Daearyddiaeth

Jeno Lewis

Prifysgol Abertawe: Daearyddiaeth

Dod yn wreiddiol: Tal-y-bont, Aberystwyth, Ceredigion

Ysgol/Coleg: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Prifysgol: Abertawe

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Daearyddiaeth

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Dwli teithio, dysgu am dirffurfiau a phrosesau ffisegol y ddaear.

Pam dewis astudio trwy'r Gymraeg: Dwi’n credu bod addysg Gymraeg ar lefel uwch yn bwysig er mwyn gallu defnyddio’r iaith yn y byd proffesiynol.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs drwy'r Gymraeg: Dwi’n gallu ysgrifennu yn llawer gwell a chyflym yn ogystal â deall y gwaith yn well. Rwyf hefyd wedi cwrdd â grŵp da o ffrindiau sy’n gwneud yr un peth o fewn y cwrs.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio trwy'r Gymraeg: Cewch amdani! Mae’r gallu i astudio trwy ddwy iaith yn dangos i gyflogwyr eich bod yn gallu addasu eich ffordd o weithio. Cewch gyfle i ddod i gwrdd â phobl newydd sy’n mynd trwy’r un profiadau â chi sy’n gysur mawr. Nid oes rhaid i’ch gallu ieithyddol Cymraeg fod yn anhygoel gan fod llawer gymorth yn y brifysgol i’ch helpu efo unrhyw broblemau ac anawsterau felly bydd eich sgiliau yn gwella wrth i chi fynd ymlaen.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg: Yn bendant! Pan fyddwch yn cyrraedd y brifysgol rydych yn sylwi pa mor gloi ma’ arian yn cael ei wario felly mae’r ysgoloriaethau yn help enfawr.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad: Ymgeisiais i fod yn llysgennad oherwydd dwi’n credu yn gryf yn hawliau fy iaith gyntaf. Pam na ddylwn ni allu parhau ag addysg Gymraeg ar ôl gadael ysgol uwchradd?! Edrychaf ymlaen at rannu fy mhrofiadau blwyddyn gyntaf â disgyblion ac i ddangos pa mor ddefnyddiol yw’r cymorth mae’r Coleg Cymraeg yn cynnig. Dwi’n hen law â’r ‘crowd’ eisteddfod felly dwi’n edrych mlaen i fanteisio ar y cyfle yna.

Beth da chi’n fwynhau fwyaf am fod mewn prifysgol yng Nghymru: Y cyfle i gymdeithasu yn Gymraeg. Byddai’n golled fawr os basen ni methu defnyddio fy iaith gyntaf yn fy mywyd bob dydd.

Diddordebau hamdden: Gwrando ar gerddoriaeth byw, yoga, pilates, coginio.

Hoff bethau: Velvet Underground, teithio, garlleg.

Cas bethau: Baked beans, pry cop.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg: Ryan a Ronnie.

Beth oedd y peth gorau am fod yn llysgennad: Fy hoff beth am fod yn llysgennad gyda’r Coleg Cymraeg oedd cael cyfle i gwrdd â phobl eraill megis cyd-lysgenhadon, disgyblion chweched a llawer mwy. Roedd gweithio ar stondin y Coleg Cymraeg yn yr Eisteddfod am bedwar diwrnod yn wych gan i mi fwynhau'r gweithgareddau oedd yn cael eu cynnal, er enghraifft sesiwn ddylunio cartŵn, dysgu am greaduriaid y môr a chael dawnsio i fandiau fel Y Cledrau a Sorela. Yn ogystal â mwynhau, dysgais lawer o sgiliau fydd o fudd wrth weithio gyda’r cyhoedd yn y dyfodol.