Llysgenhadon 2017

Llysgenhadon 2017

Chelsea Fuge

Astudiaethau Addysg Gynradd, Prifysgol Metropolaidd Caerdydd
Darllen Mwy

Ariannell Haf Parry

Cynhyrchu'r Cyfryngau, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Rhys Hedd Pugh-Evans

Gwyddorau'r Heddlu, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Lauren J Cole

Marchnata, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Rhys Morgan Owen Evans

Peirianneg Cemegol , Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Lisa Gwenllïan Penfold

Y Gyfraith, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Brengain Fflur Jones

Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Teleri Anwen Wilson

Astudiaethau Addysg Gynradd, Prifysgol y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Jacques Stefan Mahe

Astudiaethau Addysg Gynradd, Prifysgol y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Jennifer Collins

Rheoli Digwyddiadau, Prifysgol y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Dione Rose

Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol, Prifysgol Metropolaidd Caerdydd
Darllen Mwy

Dafydd Morgan Duggan

Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Elin Hâf Rosser

Daearyddiaeth Ddynol a Gwleidyddiaeth Rhyngwladol , Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Carys Mair Jones

Daearyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Gwenno Mason Evans

Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Cadi Mair Williams

Hanes Cymru a Cherddoriaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Mared Eswen Jones

Nyrsio Oedolion, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Rhiannon Carys Williams

Swoleg gyda Herpetoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Lleu Bleddyn

Cymraeg a Newyddiaduraeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Gwenllïan Mair Jones

Y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Manon Fflur Thomas

Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy