Brengain Fflur Jones

Prifysgol Abertawe: Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Brengain Fflur Jones

Prifysgol Abertawe: Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Enw llawn: Brengain Fflur Jones

Dod yn wreiddiol: Llanfairfechan, pentref bach rhwng Bangor a Chonwy yng Ngogledd Cymru

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol y Creuddyn

Prifysgol: Prifysgol Abertawe

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

I ddechrau roeddwn eisiau dilyn cwrs actio ond fe wnes i benderfynu ar yr ochr tu ôl i gamera ar ôl mwynhau profiad gwaith gyda Cwmni Da. Er nad oeddwn yn hollol siŵr pa gwrs i’w ddilyn fe wnes i fynd i ddiwrnod agored yn Abertawe ac roedd modiwlau’r cwrs yn ennyn fy niddordeb ac felly nid oeddwn yn gallu peidio ag ond astudio’r cwrs.

Pam dewis astudio'n Gymraeg?

‘Dwi wastad wedi ei gweld hi’n haws ysgrifennu a chael fy addysgu yn Gymraeg felly roedd astudio yn Gymraeg yn rhywbeth roeddwn wir eisiau ei wneud er mwyn medru gwneud y gorau posib i gael gradd dda.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol drwy'r Gymraeg?

Rwy'n fwy hyderus yn Gymraeg ac felly mae’n gwneud gwaith cwrs yn haws imi. Yn ogystal â hyn mae llai o bobl ar y cwrs ac felly teimlaf fy mod yn derbyn mwy o gymorth gyda fy ngwaith cwrs.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio drwy'r Gymraeg…    

Does dim angen poeni, mae digon o gymorth ar gael gan staff y brifysgol ond hefyd mae cymorth fel Cysill ar lein sydd yn rhad ac am ddim.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham?

Byddwn oherwydd mae’n gymorth mawr tuag at fy astudiaethau. Mae hefyd yn gyfle gwych i gael astudio rhan o’r cwrs yn Gymraeg.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?  

Roeddwn yn teimlo ei fod yn gyfle gwych ac yn gyfle sydd ond ar gael unwaith felly roeddwn yn awyddus iawn i ymgeisio. Rwy’n edrych ymlaen cael siarad gyda’r darpar fyfyrwyr er mwyn eu perswadio i astudio yn Gymraeg ac i ymgeisio am ysgoloriaeth.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol?

Cael bod yng Nghymru yn bennaf. Rwy’n agos at drafnidiaeth gyhoeddus felly mae mynd adre yn hawdd ac mae’r cymorth ychwanegol (gan gynnwys yr ysgoloriaeth) yn help mawr wrth ddod i arfer gyda bod yn annibynnol.

Diddordebau hamdden?

Rwyf wrth fy modd yn chwarae pêl-rwyd a rygbi (a mwynhau gwylio gemau Cymru). Rwyf newydd ddechrau chwarae quidditch hefyd sydd yn llawer o hwyl.

Hoff bethau?

Rydw i wrth fy modd gydag anifeiliaid yn enwedig cŵn. Dwi’n ddigon ffodus o gael cocker sbaniel du o’r enw Marli. Dwi’n ffan mawr o Harry Potter a dwi’n mwynhau gwylio ffilmiau amrywiol (fy hoff genre yw comedi) a hefyd rhaglenni teledu gan gynnwys dramâu trosedd.

Cas bethau?

Un peth dwi’n ei gasáu fwyaf yw pobl yn fy meirniadu cyn dod i fy adnabod. Er fy mod i’n berson eithaf swil i ddechrau mae fy hyder yn cynyddu'r mwya’ rwy’n dod i adnabod rhywun.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

Fy hoff raglen Gymraeg i oedd Byw Celwydd pan oedd ymlaen. Roedd yr actorion yn wych ac roedd y rhaglen yn llwyddo i ennyn fy niddordeb. Rwyf hefyd wrth fy modd yn gwylio Jonathan pan mae tymor rygbi ymlaen.

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch?

Roeddwn yn hyfforddi tîm Pêl-rwyd blwyddyn 7 pan oeddwn yn yr ysgol. Rydw i wedi pasio gradd 8 ar y piano a gradd 5 ar y delyn. Rwyf hyd yn oed wedi chwarae’r delyn mewn ambell briodas.