Cadi Mair Williams

Prifysgol Bangor: Hanes Cymru a Cherddoriaeth

Cadi Mair Williams

Prifysgol Bangor: Hanes Cymru a Cherddoriaeth

Enw llawn:  Cadi Mair Williams

Dod yn wreiddiol: Llanddarog, Sir Gaerfyrddin

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A:  Maes y Gwendraeth

Prifysgol: Bangor

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol:  Hanes Cymru a Cherddoriaeth

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Dewisais astudio’r pynciau yma gan fod diddordeb mawr gen i yn y ddau faes ac rwy’n ffodus fod y ddau yn plethu i’w gilydd fel cwrs gradd yn dda. Mae cerddoriaeth wedi bod yn rhan annatod o fy mywyd ers pan oeddwn yn ifanc iawn, yn enwedig o gael magwraeth eisteddfodol, ac o ganlyniad ni allaf ddychmygu peidio ei hastudio. O ran Hanes Cymru, rwy’n mwynhau dysgu am fy mamwlad a fy ngwreiddiau, felly roedd y cwrs yma’n apelio’n fawr i mi.

Pam dewis astudio yn Gymraeg?

Rwy’n Gymraes i’r carn, felly roedd yn gam naturiol i mi barhau i astudio addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae dyfodol yr iaith Gymraeg yn bwysig i mi ac i Gymru.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol drwy'r Gymraeg?

Mae’r dosbarthiadau’n aml yn fach, felly rwy’n teimlo fod agwedd fwy bugeiliol gan y darlithwyr tuag atom fel myfyrwyr. Hefyd, mae’r ffaith fy mod yn astudio un neu ddau o’r modiwlau yn ddwyieithog, yn fy mharatoi tuag at y byd gwaith ar ôl cwblhau fy ngradd.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio drwy'r Gymraeg?

Mae digon o gymorth ar gael yn y Prifysgolion i astudio yn y Gymraeg, a gan fod llai o fyfyrwyr yn y darlithoedd, mae cyfle i ddod i adnabod y myfyrwyr a’r darlithwyr yn well a chreu perthynas glos.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham?

Yn bendant, gan fy mod wedi derbyn Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg, byddwn yn annog pob myfyriwr cymwys i ymgeisio.  Mae swm o arian ar gael wrth astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae pob dim yn help.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

Roeddwn am ymgeisio i fod yn llysgennad o fod wedi siarad gyda llysgenhadon y gorffennol am eu gwaith a’u profiadau.  Mae cyfle i hyrwyddo’r Gymraeg a chael profiad o gydweithio â myfyrwyr o Brifysgolion eraill, gweithio gyda’r Coleg Cymraeg yn yr Eisteddfodau Cenedlaethol a rhannu fy mhrofiadau i o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol?

Y peth rwy’n mwynhau fwyaf yn y Brifysgol yw bod yn rhan o’r Gymdeithas Gymraeg (UMCB). Mae’n gyfle gwych i greu ffrindiau ac ymuno yn y digwyddiadau difyr, sef Trip Rygbi i Gaeredin, Rhyng-gol a chanu gyda Chôr JMJ!

Diddordebau hamdden?

Canu’r piano a’r ffidil, actio, canu mewn corau, cymdeithasu.

Hoff bethau?

Maes B, Nadolig, Pj’s, unrhyw beth Melys (Siocled yn bennaf!)

Cas bethau?

Corynod, Golchi Llestri.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

Parch neu Y Gwyll

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch?

Rwyf wedi cymryd rhan mewn nifer helaeth o sioeau gyda’r ysgol ac ysgolion perfformio, er enghraifft Chwarae Chwaer, Nia Ben Aur a Hairspray.