Dafydd Morgan Duggan

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol

Dafydd Morgan Duggan

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol

Enw llawn: Dafydd Duggan

Dod yn wreiddiol: Llanbrynmair

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth

Prifysgol: Metropolaidd Caerdydd

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol

Pam dewis astudio'r pwnc gradd?

Roeddwn i'n hynod o lwcus yn y chweched dosbarth pan gyhoeddodd Prifysgol Metropolaidd Caerdydd y newyddion am gwrs chwaraeon newydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd y ffaith fod y cwrs ar gael yn y Gymraeg yn rhan fawr o'r penderfyniad i wneud cais, yn ogystal â'r cyfle yn y Brifysgol i barhau i ddilyn fy niddordeb mewn sawl camp.

Pam dewis astudio yn Gymraeg?

Nid oeddwn i'n teimlo'n gyfforddus yn symud i'r brifysgol a gorfod dechrau astudio drwy gyfrwng y Saesneg. Fe wnes i dderbyn fy addysg hyd at y brifysgol yn gyfan gwbl drwy'r Gymraeg ac felly roeddwn yn awyddus i barhau i wneud hynny.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol drwy'r Gymraeg?

Mae llawer iawn o fanteision o astudio drwy'r Gymraeg – mae'n ddilyniant naturiol i unrhyw un sydd wedi astudio Lefel A drwy’r Gymraeg, ac yn gam naturiol i unrhyw un sy'n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Mae'r dosbarth ar fy nghwrs i yn gymharol fach felly mae pob unigolyn yn gallu gofyn cwestiwn heb unrhyw drafferth gan ein bod yn adnabod y darlithydd yn dda. O gymharu â'r darlithoedd Saesneg lle mae dros 200 o fyfyrwyr, mae ein darlithoedd ni yn teimlo'n fwy fel dosbarth yn yr ysgol. Mae hyn yn gyfle gwych i gael mwy o sylw oddi wrth y darlithydd.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio drwy'r Gymraeg?

Does dim byd i boeni amdano wrth astudio drwy’r Gymraeg. Mae’r darlithwyr yn y Met yn garedig iawn, ac mae hefyd yn gyfle i gwrdd â phobl eraill sy’n siarad Cymraeg o fewn y Brifysgol.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham?

Mae unrhyw gymorth ariannol yn y brifysgol yn hwb. Os ydych yn ddigon lwcus i dderbyn y Brif Ysgoloriaeth mae hynny’n hwb anferth, ond mae derbyn Ysgoloriaeth Cymhelliant yr un mor werthfawr. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r Coleg Cymraeg am gynnig y cymorth hwn.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi'n edrych ymlaen ato fwyaf?

Ymgeisiais i fod yn llysgennad gan fy mod yn barod i leisio fy marn am astudio drwy’r Gymraeg nid yn unig wrth ymweld ag ysgolion ond hefyd wrth siarad â phobl ifanc ar faes yr Eisteddfod ac mewn digwyddiadau eraill.

Diddordebau hamdden?

Trafod a chwarae Rygbi

Hoff bethau?

Tîm rygbi'r Scarlets a Quiche cartref Mam.

Cas bethau?

Pobl sy'n gadael goleuadau ymlaen wrth adael ystafell.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

Y Lle

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch?

Bron i mi gael fy rhedeg drosodd gan John Barrowman.