Elin Hâf Rosser

Prifysgol Aberystwyth: Daearyddiaeth Ddynol a Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

Elin Hâf Rosser

Prifysgol Aberystwyth: Daearyddiaeth Ddynol a Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

Enw llawn: Elin Hâf Rosser

Dod yn wreiddiol: Caerdydd

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Prifysgol: Aberystwyth

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Daearyddiaeth Dynol a Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Daearyddiaeth oedd fy hoff pwnc trwy gydol yr ysgol, ond hefyd mae gen i ddiddordeb enfawr mewn gwleidyddiaeth. Felly, pan wnes i sylweddoli bod yna gwrs a oedd yn fy ngalluogi i astudio’r ddau, roedd yn berffaith.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg?

Gan fy mod yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf ac mai drwy’r Gymraeg yr astudiais yn yr ysgol, dyna oedd y cam nesaf naturiol i mi am fy mod i’n teimlo’n fwy cyfforddus yn astudio drwy’r Gymraeg.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol drwy'r Gymraeg?

Mae’r grwpiau Cymraeg yn llai ac o ganlyniad rydych chi’n derbyn mwy o gymorth gan y darlithwyr. Mae astudio drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd yn fanteisiol gan ei fod yn eich galluogi i wella eich sgiliau iaith yn y Gymraeg.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio drwy'r Gymraeg?

Byddwn i ddim yn poeni am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg o gwbl. Dwi’n hapus iawn fy mod wedi dewis astudio yn y Gymraeg gan ei fod yn dod yn naturiol i mi ac mae llawer o gyfleoedd i ddefnyddio’r iaith yn helpu hefyd, mae’r cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr Cymraeg heb ei ail.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham?

Wrth gwrs! Mae’r ysgoloriaeth yn gymorth mawr drwy gydol eich amser yn y brifysgol.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf wrth fod yn llysgennad?

Dyma siawns i gwrdd â phobl newydd ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Hefyd mae’n ffordd o allu ychwanegu sgil newydd at fy CV a chael profiadau newydd. Yn bwysicaf oll, dyma gyfle i rannu fy mhrofiadau positif iawn o fod yn aelod o’r Coleg Cymraeg!

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol?

Roedd yn bwysig i mi allu mynd i’r brifysgol yng Nghymru gan ei fod yn fy ngalluogi i ddefnyddio’r Gymraeg bod dydd ond hefyd i allu cwrdd â phobl o bob cwr o’r wlad a thu hwnt!

Diddordebau hamdden?

Treulio amser gyda fy ffrindiau a theithio.

Hoff bethau?

Nygets cyw iâr a cerddoriaeth.

Cas bethau?

Pryfed

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

Y Gwyll

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch?

Rwy wedi reidio ar gefn eliffant yng Ngwlad Thai …