Gwenno Mason Evans

Prifysgol Aberystwyth: Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid

Gwenno Mason Evans

Prifysgol Aberystwyth: Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid

Enw llawn: Gwenno Mason Evans

Dod yn wreiddiol: Aberystwyth

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Penweddig

Prifysgol: Aberystwyth

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Rwy’n hoff o’r awyr agored ac yn frwdfrydig am weld gwelliant yn y diwydiant amaethyddol.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg?

Rwy’n ei gweld hi’n hawdd dysgu yn fy iaith gyntaf a dod i arfer â thermau y gobeithiaf fedru eu defnyddio mewn swydd yn y dyfodol.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol drwy'r Gymraeg?

Maint y dosbarth. Llai o fyfyrwyr yn y darlithoedd sy’n ei gwneud yn haws i ofyn cwestiynau.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio drwy'r Gymraeg?

Peidiwch â becso gan fod digon o gymorth ar gael o fewn y Brifysgol, e.e mae pwyntiau pŵer i’w cael yn ddwyieithog.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham?

Wrth gwrs! Gall yr ysgoloriaeth helpu’n ariannol a’ch galluogi i wario ar adnoddau astudio megis llyfrau neu gostau byw.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

Buaswn ar goll pe na bawn yn gallu astudio drwy’r Gymraeg ac rwyf yn gwerthfawrogi’r ysgoloriaeth yn fawr. Teimlaf ei bod hi’n bwysig i annog bobl i astudio drwy’r Gymraeg ac i ymuno â’r Coleg Cymraeg.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol?

Medru defnyddio’r iaith Gymraeg o ddydd i ddydd a bod pawb yn adnabod ei gilydd.

Diddordebau hamdden?

Hoci, ffermwyr ifanc.

Hoff bethau?

Bacwn

Cas bethau?

Nadroedd.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

Gwaith Cartref