Jacques Stefan Mahe

Prifysgol y Drindod Dewi Sant: Astudiaethau Addysg Gynradd

Jacques Stefan Mahe

Prifysgol y Drindod Dewi Sant: Astudiaethau Addysg Gynradd

Enw llawn: Jacques Stefan Mahé

Dod yn wreiddiol: Castell-Nedd

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Canolfan Gwenallt, Ysgol Gyfun Ystalyfera

Prifysgol: PC Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Astudiaethau Addysg: Cynradd

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Angerdd i ddatblygu cenedlaethau’r dyfodol

Pam dewis astudio yn y Gymraeg?

Mae’r Gymraeg yn rhinwedd holl bwysig o fewn y maes addysg ac yn sgil hanfodol os am yrfa lwyddiannus yn y maes.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol trwy'r Gymraeg?

Y ffrindiau newydd bues i gwrdd; dechreuom fel dieithriaid ond gyda'r Gymraeg yn debyg, mae ein perthynas wedi datblygu i fod yn ffrindiau da!

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio trwy'r Gymraeg?

Rhowch gynnig arni! Ma' llawer o gyngor a chymorth ar gael boed hynny’n ddarlithwyr, cyd-fyfyrwyr a llysgenhadon/cynrychiolwyr.  Mae llawer o gyrsiau yn cynnig yr opsiwn o gyflwyno'ch gwaith naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg. Fy nghyngor i fyddai rhowch gynnig arni, beth sydd i’w golli?

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham?

Mae'n fraint dweud fy mod wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn un o'r Brif Ysgoloriaethau a gynhigir gan y Coleg Cymraeg. Doeddwn i ddim yn meddwl bod llawer o siawns ‘da fi, ond fe lwyddais i dderbyn un a nawr dwi'n ffodus i allu cynrychioli'r Coleg a hyrwyddo'r cyfleoedd gwych sydd ar gael!

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

Fel person oedd yn ddigon ffodus i weld y gwaith ardderchog mae llysgenhadon y Coleg yn ei wneud wrth ymweld â fy hen 6ed, rwy’n edrych ymlaen i ymweld ag amryw o lefydd i hybu'r Coleg a rhannu'r Gymraeg dros y flwyddyn nesaf.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol?

Yr ethos Gymraeg gadarn, cyd-fyfyrwyr, y cyfleoedd ac yn bennaf... Starbucks lan lofft ��

Diddordebau hamdden?

Cymdeithasu, teithio i lefydd newydd, cerddoriaeth a phrynu dillad newydd pan na ddylwn i gan fy mod yn dlawd 99% o'r amser...

Hoff bethau?

Coffi, Rhestrau Chwarae Spotify a gwario amser efo fy nheulu a ffrindiau agosaf

Cas bethau?

Lagyr, diod y Diafol. Cwrw yn ffein ond lagyr, na, na, na, dim diolch

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

Tylluan Wen...

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch?

Roeddwn i arfer bod yn Barista felly fi yw'ch boi am goffi a chelf latté; hefyd, rwy'n dalentog iawn yn y maes o gwympo’n fflat ar fy wyneb mewn stad sobor ac ymm... hanner-feddw.