Jennifer Collins

Prifysgol y Drindod Dewi Sant: Rheoli Digwyddiadau

Jennifer Collins

Prifysgol y Drindod Dewi Sant: Rheoli Digwyddiadau

Enw llawn: Jennifer Collins

Dod yn wreiddiol: Porth Tywyn

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Gyfun y Strade, Coleg Gorseinon ar gyfer cwrs mynediad

Prifysgol: Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Abertawe

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: BA Rheoli Digwyddiadau

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Rwy'n hoff iawn o drefnu pethau, yn enwedig digwyddiadau. Hoffwn redeg fy musnes fy hun yn y dyfodol ond cyn hynny mae angen i mi ennill profiad.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg?

Cymraeg yw fy iaith gyntaf, ac roeddwn yn ddisgybl mewn ysgolion Cymraeg.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol drwy'r Gymraeg?

Rwy'n derbyn llawer o gymorth gan y darlithwyr oherwydd bod llai o fyfyrwyr yn y dosbarth.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio drwy'r Gymraeg?

Roeddwn i'n poeni, a minnau'n fyfyrwraig hŷn, bod llawer o amser wedi bod ers i mi adael yr ysgol, ond does dim angen poeni, mae digon o gymorth ar gael. Erbyn hyn rwy’n teimlo i mi fod yn ysgrifennu yn y Gymraeg ers blynyddoedd.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham?

Byddwn, mae’n swm da o arian ychwanegol am gwblhau eich gwaith yn eich iaith gyntaf.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

Byddwn yn annog myfyrwyr i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn ennill profiad o ddefnyddio’r Gymraeg, ac er mwyn cwrdd â llawer o bobl.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol?

Dysgu pethau newydd bob dydd am reoli digwyddiadau - y pwnc y mae gennyf gymaint o angerdd a brwdfrydedd tuag ato.

Diddordebau hamdden?

Mynd i’r gampfa a chymdeithasu gyda ffrindiau a theulu.

Hoff bethau?

Gwylio ffilm gyda fy nheulu ar ddydd Sul

Cas bethau?

Aseiniadau

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

Y Gwyll, neu unrhyw ddrama heddlu

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch?

Rwy'n fam i bedwar o blant. Hefyd, rwy’n rhedeg y gangen Brownies leol lle rwy’n chwarae rhan Brown Owl.