Lauren J Cole

Prifysgol De Cymru: Marchnata

Lauren J Cole

Prifysgol De Cymru: Marchnata

Enw llawn: Lauren-J Cole

Dod yn wreiddiol: Abertawe

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Prifysgol: Prifysgol De Cymru

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Ba Marchnata

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn hyrwyddo a rheoli busnesau, yn ogystal â seicoleg a T.G.Ch ac felly roedd y cwrs hwn yn berffaith gan ei fod yn canolbwyntio ar bob un o’r meysydd hynny.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg?

Mae astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn rhoi llawer o gyfleoedd i chi, yn enwedig o fewn y byd gwaith. Yn ogystal â hyn mae’r bywyd cymdeithasol sy’n mynd ochr yn ochr ag astudio yn Gymraeg yn fywiog ac yn perthyn i gymdeithas glòs.  Dwi ddim yn dod o deulu Cymraeg ei iaith ac felly roedd dewis astudio’n Gymraeg yn fy helpu i gynnal fy sgiliau Cymraeg.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol drwy'r Gymraeg?

Mae’r darlithoedd yn llai ac mae’n rhoi mwy o gyfle i chi drafod gyda’ch darlithydd, yn ogystal â dod i adnabod cyd-fyfyrwyr a chreu ffrindiau agos.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio drwy'r Gymraeg?

Byddwn yn annog pawb i geisio astudio yn y Gymraeg gan ei fod yn rhoi cyfle i chi barhau i ymarfer yr iaith o gwmpas eraill sydd hefyd yn ceisio gwella eu hiaith. Nid oes angen i’ch Cymraeg fod yn berffaith i astudio yn Gymraeg gan fod cymaint o gymorth ar gael i’ch helpu. Mae’n gyfle gwych i ddod yn rhan o gymdeithas gyfeillgar lle gallwch wneud cynnydd ar gyflymder sy’n siwtio chi.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham?

Byddwn bendant yn annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg. Mae’n help mawr wrth astudio yn y brifysgol fel myfyriwr. Mae’n eich helpu i brynu adnoddau dysgu a chyfrannu tuag at gostau eich bywyd pob dydd. Mae unrhyw arian ychwanegol yn help enfawr yn y brifysgol.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

Fe wnes i ymgeisio i fod yn Llysgennad er mwyn ceisio helpu rhoi hyder i bobl ifanc eraill sydd efallai’n teimlo na allant astudio drwy’r Gymraeg ac i fod yn rhan o rywbeth sydd gobeithio yn mynd i gryfhau’r defnydd o’r Gymraeg.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol?

Y peth dwi’n ei fwynhau mwyaf am fod yn y brifysgol ar hyn o bryd yw dysgu sut i ymdopi a byw ar fy mhen fy hun. Er bod Mam a Dad wastad ochr arall y ffôn,  mae’n gyffrous ac yn ddiddorol blasu’r rhyddid a rheoli fy mywyd fy hun. Mae hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â llawer o bobl o bob cwr o’r byd a dysgu am eu profiadau nhw.

Diddordebau hamdden?

Rwy’n hoffi mynd siopa ac am goffi gyda ffrindiau yn ogystal a rhwyfo gyda thîm y brifysgol. Rydw i hefyd yn hoffi ymweld â llefydd newydd a gweld prif atyniadau dinasoedd gwahanol.

Hoff bethau?

Cerddoriaeth, ymweld â llefydd newydd, cerdded, coginio a rhwyfo.

Cas bethau?

Rwy’n  casáu’r gaeaf a chodi’n gynnar yn y bore am ddarlithoedd.

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

Mynydd Grug. Astudiais i’r ffilm am TGAU a roeddwn ni wedi hoffi ei ddadansoddi.

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch?

Mae gen i wallt coch yn naturiol ac rwy’n ofn cerdded lawr bryniau serth. Roeddwn i arfer marchogaeth a phe byddai gliter yn lliw, dyna yn sicr fyddai fy hoff liw i.