Rhys Hedd Pugh-Evans

Prifysgol De Cymru: Gwyddorau'r Heddlu

Rhys Hedd Pugh-Evans

Prifysgol De Cymru: Gwyddorau'r Heddlu

Enw llawn: Rhys Hedd Pugh-Evans

Dod yn wreiddiol: Aberystwyth

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Penweddig

Prifysgol: Prifysgol De Cymru, Pontypridd

Blwyddyn: 2

Cwrs prifysgol: Gwyddorau’r Heddlu

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Mae gen i ddiddordeb mawr i ymuno â’r Heddlu, felly rwy’n gweld y cwrs gradd hwn fel y ffordd orau i fynd o gwmpas hyn.

Pam dewis astudio yn Gymraeg?

Cymraeg yw fy iaith gyntaf ac felly dwi’n ei gweld hi’n haws ysgrifennu yn y Gymraeg.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol drwy'r Gymraeg?

Dim ond tua 7 ohonom sy’n astudio drwy’r Gymraeg felly rydyn ym cael mwy o amser 1-ar-1 gyda ein tiwtor.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio drwy'r Gymraeg?

Dim byd i boeni amdano o gwbl; mae llawer o’m cyd-fyfyrwyr yn genfigennus nad ydynt yn gallu astudio drwy’r Gymraeg!!

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham?

Yn bendant. Mae’n beth gwych fod y ddarpariaeth yna i allu astudio modiwlau drwy’r Gymraeg, ac mae’n fonws enfawr bod ysgoloriaeth ar gael i wneud hynny!!

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

Edrcyh ymlaen i fod yn gwyneb a llais i’r Coleg Cymraeg ac i annog darpar fyfyrwyr i ymuno â’r Coleg Cymraeg.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol?

Bod yn agos i ffrindiau ysgol a theulu.

Diddordebau hamdden?

Chwarae pêl-droed, mynd i’r theatr a’r sinema.

Hoff bethau?

Unrhyw beth yn ymwneud â chwaraeon.

Cas bethau?

Corynnod

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

C’mon Midffîld

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch?

Mae pawb yn fy adnabod fel “Hedge”

Ro’n i arfer bod yn ddiffoddwr tân ac yn aelod o’r RNLI fel criw ar y bad achub

Fi oedd llais Smot y ci ar CD-Rom SAIN pan oeddwn tua 10 oed

Mae Hedd Wyn yn perthyn yn bell i mi (hen, hen, hen, hen wncwl)!