Rhys Morgan Owen Evans

Prifysgol Abertawe: Peirianneg Cemegol

Rhys Morgan Owen Evans

Prifysgol Abertawe: Peirianneg Cemegol

Enw llawn: Rhys Morgan Owen Evans

Dod yn wreiddiol: Llanbadarn Fawr, Aberystwyth

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Prifysgol: Abertawe

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: Peirianneg Cemegol

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Mae Peirianneg Cemegol yn cyfuno fy hoff bynciau yn yr ysgol sef Mathemateg a Chemeg. Mae’n rhoi cyfle i mi ehangu fy sgiliau a dysgu sgiliau newydd.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg?

Er mwyn fy ngalluogi i ehangu fy sgiliau iaith, a rhoi’r cyfleoedd ychwanegol imi ddefnyddio’r Gymraeg yn broffesiynol yn y gweithle.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol drwy'r Gymraeg?

Mae’r dosbarthiadau yn llawer llai na’r darlithiau cyfrwng Saesneg. Mae hyn yn creu profiad agos atoch a mwy personol. Mae hefyd yn caniatáu ichi ddod i adnabod eich tiwtoriaid yn well.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio drwy'r Gymraeg?

Nid oes unrhyw beth i boeni amdano o gwbl. Mewn sawl achlysur mae’n gwneud bywyd yn haws symud o’r chweched i’r Brifysgol os ydych yn astudio drwy’r Gymraeg!

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

Fe wnes i ymgeisio i fod yn llysgennad y Coleg er mwyn gallu helpu disgyblion y chweched dosbarth i wneud dewisiadau am eu dyfodol ac i egluro iddynt pa fath o gyfleoedd sydd ar gael.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol?

Bod yn rhan o grŵp arbenigol sy’n cael y siawns o astudio Peirianneg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Diddordebau hamdden?

Gwylio Abertawe yn y prif gynghrair a chwarae pêl-droed pump pob ochr efo fy ffrindiau.

Hoff bethau?

Chwaraeon, ffilmiau a mynd allan am fwyd (peth moethus ofnadwy os yn y brifysgol!)

Cas bethau?

Codi yn y bore

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

Jonathan