Teleri Anwen Wilson

Prifysgol y Drindod Dewi Sant: Astudiaethau Addysg Gynradd

Teleri Anwen Wilson

Prifysgol y Drindod Dewi Sant: Astudiaethau Addysg Gynradd

Enw llawn: Teleri Anwen Wilson

Dod yn wreiddiol: Cwm Gwaun, Sir Benfro

Ysgol/Coleg ar gyfer lefel A: Ysgol y Preseli

Prifysgol: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Blwyddyn: 1

Cwrs prifysgol: BA Addysg Gynradd gyda SAC

Pam dewis astudio’r pwnc gradd?

Ers treulio rhai wythnosau ar brofiad gwaith mewn ysgol yn ystod blwyddyn 10 a 12, roeddwn i’n sicr fy mod am weithio gyda phlant a hyfforddi i fod yn athrawes.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg?

Roedd parhau i astudio yn y Gymraeg yn gam naturiol i mi. Rwyf wedi derbyn fy holl addysg yn y Gymraeg ac felly roeddwn am barhau i astudio cwrs yn fy iaith gyntaf ac i fanteisio ar fy ngallu i siarad Cymraeg.

Beth yw'r peth gorau am astudio cwrs yn rhannol drwy'r Gymraeg?

Mae cwblhau gwaith yn fy iaith gyntaf heb gorfod poeni am gyfieithu unrhyw ddarn o waith yn rhyddhad anferthol. Mae siarad Cymraeg gyda phawb bob dydd mewn darlithoedd yn wych hefyd.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n poeni am astudio drwy'r Gymraeg?

Does dim angen poeni o gwbl. Mae digon o gymorth ar gael i’ch cynorthwyo ac mae pawb yn falch o weld pobl yn mynd ati i ddatblygu eu hiaith ymhellach.

A fyddech chi'n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham?

Fe fyddem 100% yn annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth. Mi fuais i’n ddigon ffodus i dderbyn ysgoloriaeth ac roedd y broses ymgeisio mor hawdd. Mae’r arian hefyd yn gymorth anferthol wrth brynu adnoddau a all gyfoethogi llawer ar y profiad o ddysgu, ac mae arian ychwanegol wastad yn help yn y brifysgol.

Pam ymgeisio i fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf?

Fe wnes i ymgeisio gan fy mod yn hynod o ddiolchgar i’r Coleg Cymraeg am y fraint o ennill ysgoloriaeth William Salesbury ac rydw i’n edrych ymlaen at weithio gyda myfyrwyr eraill er mwyn hyrwyddo addysg Gymraeg mewn prifysgolion i ddarpar fyfyrwyr.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol?

Mae’r gymuned glòs a’r teimlad o berthyn yn wych. Rwyf wedi dod i adnabod cynifer o bobl mewn cyfnod mor fyr ac mae nosweithiau’r Gymdeithas Gymraeg yn hollol wych ac yn llawn sbort.

Diddordebau hamdden?

Siopa, canu mewn côr a chystadlu gyda’r Clwb Ffermwyr Ifanc

Hoff bethau?

Canu’r piano a chymdeithasu gyda ffrindiau

Cas bethau?

Ffilmiau arswyd, llygod a Bwyd môr

Hoff raglen / ffilm Gymraeg?

Pobol y Cwm

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch?

Rwyf wedi llwyddo yn fy arholiad gradd 8 ar y piano