Llysgennad Ysgol

Llysgennad Ysgol

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi’r llysgenhadon ysgol cyntaf erioed eleni mewn ysgolion uwchradd ar draws Cymru er mwyn helpu i hyrwyddo manteision addysg cyfrwng Cymraeg.

Mae’r 14 llysgennad o flwyddyn 12 a 13 sy’n ran o’r cynllun peilot eleni wedi’u lleoli mewn 7 ysgol uwchradd ar draws Cymru.

Eu prif rôl fel llysgenhadon fydd codi ymwybyddiaeth o fanteision addysg prifysgol cyfrwng Cymraeg ymhlith eu cyd-ddisgyblion. 

Byddant yn eu hannog i ymaelodi â’r Coleg, ymgeisio am yr ysgoloriaethau, bod yn rhagweithiol ar ein cyfryngau cymdeithasol a rhannu negeseuon pwysig gan y Coleg.

Dyma lysgenhadon ysgol 2021:

 

Harvey Llewellyn-Griffiths

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Naomi Hennessey

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Stephanie May Feeley

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Mari Lewis

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Fflur Wyn Davies

Ysgol Maes y Gwendraeth

Cara Medi Walters

Ysgol Maes y Gwendraeth

Sara Niamh O'Connor

Ysgol y Preseli

Megan Lewis

Ysgol Y Preseli

Gwenno Mai James

Ysgol Y Preseli

Huw Jones

Ysgol Gyfun Aberaeron

Tesni Elen Peers

Ysgol Morgan Llwyd

Martha Cernyw Howatson

Ysgol Dyffryn Conwy

Brianne Celyn Roberts

Ysgol Dyffryn Conwy

Lliwen Dafydd Williams

Ysgol Dyffryn Conwy

 

I wybod mwy amdanyn nhw ac i ddilyn y cynllun dilynwch ni ar ein gwefannau cymdeithasol @dyddyfodoldi @colegcymraeg #llysgenhadonysgol

Dogfennau