Llysgennad Ysgol

Llysgennad Ysgol

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi 17 o lysgenhadon ysgol eleni mewn 9 ysgol uwchradd ar draws Cymru er mwyn helpu i hyrwyddo manteision addysg cyfrwng Cymraeg.

Eu prif rôl fel llysgenhadon fydd codi ymwybyddiaeth o fanteision addysg prifysgol cyfrwng Cymraeg ymhlith eu cyd-ddisgyblion. Byddant yn eu hannog i ymaelodi â’r Coleg, ymgeisio am yr ysgoloriaethau, bod yn rhagweithiol ar ein cyfryngau cymdeithasol a rhannu negeseuon pwysig gan y Coleg.

Dyma lysgenhadon ysgol 2021-22:

 

Erin Wyn Davies - Ysgol Bro Teifi

Hanna Morgans - Ysgol Bro Teifi

Tesni Hughes - Ysgol David Hughes 

Elin Hâf Rowlands - Ysgol David Hughes  

Mari Elliw Morgan - Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Ffion Phillips - Ysgol Dyffryn Conwy

Hanna Seirian Evans - Ysgol Dyffryn Conwy

Gwenlli Haf Rowlands - Ysgol Dyffryn Conwy

Garan Thomas - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr 

Reagan McVeigh - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr 

Jack Thomas - Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Mirain Owen -  Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Loti Glyn - Ysgol Gyfun Gwynllyw 

Lleucu Haf Wiliam - Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 

Gwenno Mair Roberts - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Lloyd Jenkins - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Catrin Sian Rees - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

 

I wybod mwy amdanyn nhw ac i ddilyn y cynllun dilynwch ni ar ein gwefannau cymdeithasol @dyddyfodoldi @colegcymraeg #llysgenhadonysgol

Dogfennau