Cynllun Colegau Cymru

Tystysgrif i Athrawon (Ail Iaith)

Beth oedd Cynllun Colegau Cymru?

Fframwaith ar gyfer addysgu’r Gymraeg fel ail iaith i hyfforddeion oedd yn dilyn cyrsiau hyfforddiant athrawon cynradd (BA/BAdd a TAR) ac oedd yn arwain at Statws Athro Cymwysedig [SAC] oedd Cynllun Colegau Cymru.

Dilynwyd Cynllun Colegau Cymru ar draws y dair ganolfan oedd yn cynnig Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon [HCA] sef:

  • Canolfan Gogledd a Chanolbarth Cymru ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Athrawon (Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor)
  • Canolfan Addysg a Hyfforddiant Athrawon De-orllewin Cymru (Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant)
  • Canolfan De-ddwyrain Cymru ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Athrawon (Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru).

Aseswyd lefel sgiliau iaith Gymraeg y darpar athrawon yma drwy nifer o asesiadau penodol yn ystod y cyfnod hyfforddi. Disgwyliwyd i bob myfyriwr gadw portffolio o'r asesiadau yma. Ar ddiwedd y cyfnod hyfforddi, roedd y myfyrwyr a oedd yn dilyn cyrsiau hyfforddiant cychwynnol i athrawon yn ennill Tystysgrif yn nodi lefel eu cyrhaeddiad (Cam 1 - Cam 3).

Yn y cyfnod rhwng 2014 a 2019(pan fu’r Coleg Cymraeg yn gweinyddu’r cynllun) dyfarnwyd y cymhwyster i 2, 864 o hyfforddeion.

Yn ogystal, datblygwyd casgliad o adnoddau gwerthfawr i gyd fynd â'r cynllun yma. Mae’r rhain yn parhau i fod o gymorth i unrhyw un sy'n cyflwyno iaith ar lawr y dosbarth.

Chwilotydd Cyrsiau

Mwy o wybodaeth

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaethau