Cofrestru ar gyfer Tystysgrif Sgiliau Iaith 2023

Ffurflen Gofrestru Tystysgrif Sgiliau Iaith 2022/23

 

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 17:00 ddydd Mawrth, 1 Tachwedd 2022.

 

I gofrestru ar gyfer y Dystysgrif, dilynwch y ddolen isod sy'n berthnasol i chi

Cofrestru Prifysgol

Defnyddiwch y Ddolen hon i gofrestru ar gyfer Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg os ydych yn astudio neu yn gweithio mewn prifysgol Cofrestru Prifysgol

Cofrestru Sefydliad Partner

Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru os ydych yn cofrestru trwy un o’n partneriaid - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Llywodraeth Cymru, neu'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol Cofrestru Sefydliad Partner

Telerau ac Amodau

Bydd yr asesiadau llafar a’r arholiadau ysgrifenedig yn cael eu paratoi a’u hasesu yn unol â Rheoliadau Asesu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn rhan o’r broses gofrestru, ac yn ystod y broses o drefnu ac asesu’r arholiadau, bydd angen i swyddogion canolog y Coleg, cangen y Coleg yn eich prifysgol a CBAC rannu data ynglŷn â’ch manylion cofrestru a’ch canlyniadau yn arholiadau’r Dystysgrif. Gwneir hyn yn unol â Pholisi Gwarchod Data’r Coleg

Rheoliadau Asesu’r Coleg Cymraeg

Telerau ac Amodau

Bydd yr asesiadau llafar a’r arholiadau ysgrifenedig yn cael eu paratoi a’u hasesu yn unol â Rheoliadau Asesu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn rhan o’r broses gofrestru, ac yn ystod y broses o drefnu ac asesu’r arholiadau, bydd angen i swyddogion canolog y Coleg, cangen y Coleg yn eich prifysgol a CBAC rannu data ynglŷn â’ch manylion cofrestru a’ch canlyniadau yn arholiadau’r Dystysgrif. Gwneir hyn yn unol â Pholisi Gwarchod Data’r Coleg