Manylion am y Dystysgrif

Cymorth i baratoi am y Dystysgrif

Mae tiwtor sgiliau iaith yn trefnu cyfres o weithdai a sesiynau paratoi ar gyfer yr asesiadau ym mhob prifysgol lle bo myfyrwyr yn dymuno ymgeisio am y Dystysgrif. Nod y sesiynau hyn yw cynnig cefnogaeth i ti baratoi ar gyfer gwahanol elfennau'r arholiad a'r asesiad llafar.  

Yn ogystal â sesiynau gyda thiwtoriaid profiadol, mae hefyd casgliad o adnoddau dysgu ar-lein ar gael er mwyn rhoi cymorth i ti baratoi ac adolygu ar gyfer y dasg lafar a'r arholiad ysgrifenedig. Mae'r casgliad yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol a gweithgareddau papur ynghyd â chanllawiau a chlipiau fideo i dy gynorthwyo i baratoi ar gyfer y dasg lafar.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â'r gweithdai a'r sesiynau paratoi yn y prifysgolion unigol cysyllta â thiwtor dy brifysgol.