Myfyrwyr Ôl-radd

Myfyrwyr Ôl-radd

Mae cwblhau’r Dystysgrif Sgiliau Iaith yn amod o dderbyn ysgoloriaeth PhD gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd y tiwtor iaith yn dy sefydliad yn cysylltu i roi gwybod pa gefnogaeth sydd ar gael i helpu gyda’r asesiadau.

Yn ogystal mae’r tiwtor yn gallu cynnig sesiynau gloywi iaith / cefnogaeth ieithyddol i fyfyrwyr ôl-radd dan nawdd y Coleg.

Mae manylion cyswllt y tiwtoriaid yma

Mae’r Dystysgrif hefyd yn agored i fyfyrwyr ôl-radd nad ydynt yn derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae gan Megan air o gyngor am sefyll y Dystysgrif Sgiliau Iaith tra’n fyfyriwr ôl-radd, gwylia’r fideo yma: