Yr Asesiadau

Yr Asesiadau

I ennill y Dystysgrif bydd gofyn i ti wneud cyflwyniad llafar (50% o'r marc terfynol) a sefyll prawf ysgrifenedig (50% o'r marc terfynol) sy’n cynnwys tair tasg. 

Bydd y cyflwyniadau llafar yn digwydd ar-lein cyn canol mis Mawrth 2021 ar ddyddiadau a bennir gan diwtoriaid sgiliau iaith y prifysgolion. Cynhelir y prawf ysgrifenedig ar naill y 4 neu 5 o fis Mai 2021 ar gyfrifiadur. Bydd y tiwtor yn cadarnhau union ddyddiad y prawf ysgrifenedig ar ôl i’r gofrestr gau ddechrau mis Tachwedd. Does dim modd newid dyddiad y prawf ysgrifenedig.

Er mwyn ennill y Dystysgrif mae'n rhaid llwyddo yn y cyflwyniad llafar a'r prawf ysgrifenedig.